Bezpieczeństwo serwera Linux

Bezpieczeństwo serwera Linux powinno być priorytetem dla każdego administratora. Serwer, na którym działają aplikacje webowe, narażony jest na wiele zagrożeń, które mogą prowadzić do awarii, straty danych lub nieautoryzowanego dostępu.

Bezpieczeństwo serwera Linux

1. Zabezpieczanie serwera

Problem: Ataki brute-force na serwer SSH.

Rozwiązanie:

 • Ogranicz próby logowania za pomocą Fail2Ban.
 • Zmiana standardowego portu SSH.
 • Włącz autentykację kluczem SSH zamiast hasłem.

2. Konfiguracja firewalla

Problem: Nieautoryzowany dostęp do usług.

Rozwiązanie:

 • Skonfiguruj ufw lub iptables, aby blokować niechciane połączenia.
 • Pozwól tylko na połączenia z zaufanych adresów IP.
 • Regularnie aktualizuj reguły firewalla.

3. Monitorowanie i wykrywanie włamań

Problem: Nieznane próby włamania i ataki na serwer.

Rozwiązanie:

 • Skorzystaj z systemu IDS, takiego jak Snort czy OSSEC, do monitorowania i alertowania w przypadku podejrzanej aktywności.
 • Regularnie przeglądaj logi systemowe i aplikacji.

4. Zabezpieczanie aplikacji i usług

Problem: Ataki na aplikacje webowe, takie jak SQL Injection czy Cross-Site Scripting.

Rozwiązanie:

 • Regularne aktualizacje oprogramowania (Apache/Nginx, MySQL/MariaDB, PHP-FPM).
 • Konfiguracja serwera WWW, by blokować podejrzane żądania.
 • Używaj systemów takich jak ModSecurity do ochrony aplikacji.

5. Kopie zapasowe

Niezastąpione przy przywracaniu danych po awarii. Regularne tworzenie kopii zapasowych pomoże szybko przywrócić system w razie problemów.

Kontakt z administratorem

W razie wątpliwości lub problemów skontaktuj się z doświadczonym administratorem serwera Linux. Profesjonalna pomoc jest nieoceniona w trudnych sytuacjach.