Dlaczego firma potrzebuje dobrego administratora serwerów?

Niewielkie, jednoosobowe przedsiębiorstwa są w stanie przez całe lata funkcjonować, korzystając z zasobów serwerowych zewnętrznych usługodawców. Z dużymi firmami, które działają w Internecie, jest jednak zupełnie inaczej. Takie podmioty ze względów bezpieczeństwa inwestują na ogół we własne serwery. Ale to dopiero pierwszy krok – kolejnym musi być wybór administratora, który zadba o ich prawidłowe działanie.

Administrator serwerów – skuteczna ochrona

Praca serwerów firmowych to coś, czemu przeciętny pracownik nie poświęca zbyt wiele uwagi. Jeśli dane przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności z zakresu IT, administracja serwerami wymaga najczęściej zatrudnienia zewnętrznej firmy lub stworzenia osobnego działu, którego zadaniem będzie kontrola nad serwerami.

Administratorzy mają przed sobą cały szereg koniecznych działań – od instalacji konkretnego systemu (na ogół jednej z dystrybucji Linuksa), poprzez jego aktualizacje, aż po monitoring wszystkich parametrów serwera. Oczywiście, muszą oni także reagować na wszelkie potencjalne zagrożenia, usuwając dziury i błędy, które stanowią słaby punkt systemu i możliwą drogę wejścia dla złośliwego oprogramowania.

Awaria serwerów – ogromne straty dla firmy

Administracja serwerami Linux to praca, której efekty bywają niemal niedostrzegalne dla laików – do czasu, aż coś pójdzie nie tak! Wystarczy, że zatrudniony administrator nie wykaże się odpowiednim refleksem w obliczu ataku, by standardowy tok pracy firmy uległ nagłemu zatrzymaniu. Dlatego też zatrudnienie kompetentnego, doświadczonego administratora to decyzja, która pozwala uniknąć przedsiębiorstwom wielomilionowych strat.

Nawet nieznaczna przerwa w dostępie do strony firmowej lub usługi skutkuje niemożliwością dotarcia do klientów. Co więcej, przy braku skutecznego monitoringu bezpieczeństwa serwerów powstaje także zagrożenie dla baz danych wrażliwych, zawierających informacje powierzone przez klientów. Taka sytuacja może doprowadzić nawet do całkowitej utraty zaufania do firmy, na odzyskanie którego trzeba nieraz pracować latami.