Linux i jego bezpieczeństwo

W większości przypadków systemy Linux pracują w publicznej sieci online, a zatem są one narażone na działanie włamywaczy. Biorąc pod uwagę fakt, że z zasady na serwerze trzymamy cenne informacje, to powinniśmy zadbać o jego odpowiednie bezpieczeństwo. Cóż więc możemy zrobić?

Wsparcie Techniczne
Wsparcie Techniczne

Po pierwsze, użyjmy kluczy SSH, które dają znacznie większe bezpieczeństwo logowania niż zwykłe hasło. Po drugie, skonfigurujmy usługę firewall, dzięki czemu w prosty sposób zablokujemy niechciane połączenia przychodzące. Warto też pomyśleć o zainstalowaniu dodatkowej aplikacji, której zadaniem będzie zabezpieczenie usługi serwera, np. Fail2ban – wyszukuje on błędy autentykacji i skanuje logi serwera. Program ten nakłada bany – jeśli jest aktywny. Taka aplikacja blokuje również dostęp dla danego adresu IP, w przypadku gdy zostanie przekroczona maksymalna ilość prób połączenia.