Naprawa awarii serwerów Linux

Kiedy działają na nim aplikacje webowe takie jak sklepy i strony internetowe, serwer Linux jest newralgicznym punktem każdej firmy. Jego awaria może prowadzić do przerw w dostępie do strony lub sklepu, co z kolei skutkuje stratami finansowymi i utratą reputacji.

Poniżej omówimy kilka typowych problemów, które mogą wystąpić na serwerach Linux, a także zaproponujemy rozwiązania tych problemów.

1. Serwer WWW nie odpowiada (Apache/Nginx)

Problem: Serwer WWW nie odpowiada, strona internetowa lub sklep nie są dostępne.

Rozwiązanie: Sprawdź status serwera WWW (sudo systemctl status apache2 dla Apache lub sudo systemctl status nginx dla Nginx). Jeśli serwer nie działa, spróbuj go zrestartować (sudo systemctl restart apache2 lub sudo systemctl restart nginx). Jeśli to nie pomoże, sprawdź pliki logów serwera WWW, aby zidentyfikować problem.

2. Baza danych nie odpowiada (MySQL/MariaDB)

Problem: Aplikacje webowe nie mogą połączyć się z bazą danych.

Rozwiązanie: Podobnie jak w przypadku serwera WWW, sprawdź status serwera baz danych (sudo systemctl status mysql dla MySQL lub sudo systemctl status mariadb dla MariaDB). Spróbuj zrestartować serwer baz danych, jeśli nie działa (sudo systemctl restart mysql lub sudo systemctl restart mariadb). Sprawdź również pliki logów serwera baz danych.

3. PHP-FPM (dla Nginx) nie odpowiada

Problem: Nginx nie może komunikować się z PHP-FPM.

Rozwiązanie: Sprawdź status PHP-FPM (sudo systemctl status php7.4-fpm, zastąp 7.4 wersją PHP, której używasz). Spróbuj zrestartować PHP-FPM, jeśli nie działa (sudo systemctl restart php7.4-fpm). Sprawdź również pliki logów PHP-FPM.

4. Brak pamięci podręcznej (Redis/Memcached)

Problem: Aplikacje webowe działają wolno, brak pamięci podręcznej.

Rozwiązanie: Sprawdź status serwera cache (Redis/Memcached) (sudo systemctl status redis dla Redis, sudo systemctl status memcached dla Memcached). Spróbuj zrestartować serwer cache, jeśli nie działa (sudo systemctl restart redis lub sudo systemctl restart memcached).

Wnioski

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą, najbezpieczniej będzie skontaktować się z administratorem serwera Linux. Znajomość szczegółów technicznych serwera i systemu Linux pozwala mu na skuteczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, które mogą wykraczać poza podstawowe procedury rozwiązywania problemów.